Sälja på auktion

Auktionsuppdrag på uppdragsgivarens plats – det är vårt jobb!

Vi utför auktioner på uppdrag av lantbruksföretag, andra företag och myndigheter. Vårt flexibla auktionsteam har lång erfarenhet av auktioner vilket borgar för en väl genomförd auktion med gott resultat.

Vi hjälper även till med värdering av djur och lösören.

Kontakta oss för ytterligare informtion eller förutsättningslös diskussion kring din auktion.

Erling Lindberg
erling@farmarauktion.se
Mobil 070-5443117