Kontakt

Erling Lindberg

Mobil 070-544 31 17

Mail erling@farmarauktion.se


Ove Kock

Mobil 076-428 83 86

Mail ove@farmarauktion.se


Lars-Gunnar Hyllman

Tel 0490-144 94

Mobil 0702-64 81 46

Mail lars-gunnar@farmarauktion.se


Farmarauktioner Sverige AB

Eriksberg Hästhagen 1

52493 Herrljunga

Besöks- och godsadress:

Eriksberg Hästhagen 1

52493 Herrljunga


Telefon 070-5443117

Fax 0322-42126

Mail info@farmarauktion.se